Radno pravni savjeti

Nestala osoba zaposlena je u državnoj službi, što će biti s poslom?

Sukladno članku 137. stavku 1. točka 5. Zakona o državnim službenicima propisano je da državnom službeniku prestaje državna služba po sili zakona kad neopravdano izostane s rada pet radnih dana uzastopce – danom prestanka službe, odnosno prvog dana odsutnosti s rada. U citiranom Zakonu, Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike objava za nestalom osobom ne navodi se kao razlog zbog kojeg služba ne bi trebala prestati odnosno kao opravdani razlog odsutnosti s posla.

Međutim, osoba koja smatra da mu je povrijeđeno pravo iz radnog odnosa, može od poslodavca ili u sudskom postupku zahtijevati zaštitu tog prava. Dakle, obitelj nestale osobe može obavijestiti poslodavca o činjenici nestanka osobe no poslodavac mora postupiti prema propisima i poštovati rokove prilikom donošenja odluke o prestanku službe odnosno radnog odnosa. Takva vrsta izostanka ne može se smatrati bolovanjem, niti će za to vrijeme biti isplaćena plaća.