Nestale osobe

 • SIVIĆ, MARIJANA
  SIVIĆ, MARIJANA Datum nestanka: 25.06.2021
  Mjesto nestanka: Osijek, Dom za odgoj djece i mladeži
 • METHADŽOVIĆ, HARIS
  METHADŽOVIĆ, HARIS Datum nestanka: rujan 2018. g.
  Mjesto nestanka: Dubrovnik
 • GRDUR, CLAUDIA
  GRDUR, CLAUDIA Datum nestanka: 25.11.2021.
  Mjesto nestanka: Karlovac, Banija
 • ČORKALO, IGOR
  ČORKALO, IGOR Datum nestanka: 23.10.2021
  Mjesto nestanka: na području Japanskog mora
 • CUPAĆ, MOMIR
  CUPAĆ, MOMIR Datum nestanka: 15.08.1995
  Mjesto nestanka: Korlat, Benkovac
 • DROBAC, DANE
  DROBAC, DANE Datum nestanka: 06.08.1995
  Mjesto nestanka: Dojići, Gračac

Kontakt

Republika Hrvatska
Ministarstvo unutarnjih poslova 
Kabinet ministra
Služba za odnose s javnošću
Ulica grada Vukovara 33
10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 6122 353
Faks: + 385 1 6122 771
e-mail: nestali@nestali.hr
Nestali: 2752