Proglašavanje nestale osobe umrlom

Traganje policije za nestalom osobom vremenski nije određeno. Mjere traganja trajat će sve dok postoji i najmanji trag.
 
Mjere traganja za nestalom osobom mogu se obustaviti samo onda kad je nestala osoba pronađena živa ili mrtva, odnosno kad je nedvojbeno utvrđeno gdje se nalazi.
 
Ukoliko je osoba nestala već dugi niz godina te mjere traganja nisu dale rezultate, sukladno Zakonu o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti (NN 10/1974), proglašenje nestale osobe umrlom može predložiti svaka osoba koja za to ima pravni interes i Državni odvjetnik.
 
Uvjete za proglašenje nestale osobe umrlom utvrđuje sud u izvanparničnom postupku.
 
Sud će proglasiti nestalu osobu umrlom ako:
 
  • o njezinom životu u posljednjih pet godina od postavljanja zahtjeva sudu nije bilo nikakvih vijesti, a od njezinog rođenja je proteklo 60 godina,
  • o njezinom životu nije bilo nikakvih vijesti posljednjih pet godina, a postoji vjerojatnost da više nije živa,
  • je nestala u brodolomu, zrakoplovnoj ili drugoj prometnoj nesreći, požaru, poplavi, lavini, potresu ili u kakvoj drugoj neposrednoj opasnosti, a o njezinom životu nije bilo nikakvih vijesti šest mjeseci od dana prestanka opasnosti,
  • je nestala tijekom rata, u vezi s ratnim događajima, a o njezinom životu nije bilo nikakvih vijesti godinu dana od dana prestanka neprijateljstva.