Savjeti iz mirovinskog sustava

Što kada je nestala osoba korisnik mirovine?
 
1.  Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18.- u nastavku teksta: ZOMO), odredbi članka 95. stavka 4, kao razlozi prekida isplate mirovine zbog okolnosti koje je izazvao korisnik primanja, navode se nedojavljena obavijest o promjeni adrese, nedostavljena potvrda  o životu ili neobnovljena punomoć i drugo.
Razlogom prekida isplate mirovine je i službena dojava Ministarstva unutarnjih poslova da je osoba, korisnik mirovine nestala, iako to izričito ne propisuje ZOMO, ali prema pravnom tumačenju spada u druge razloge koji nisu izričito navedeni.
 
2.  Ako osoba ne dostavi potvrdu o životu, automatski se obustavlja isplata mirovine.
 
3.  Zavodu će koristiti objava podataka o nestalim osobama radi reguliranja isplate mirovine, posebno za one korisnike kojima se isplata mirovine obavlja preko banaka.