Prijavi nestanak

Što učiniti kad posumnjate na nestanak osobe?
Ako ste ozbiljno zabrinuti za sigurnost i dobrobit neke osobe, a neko logički prihvatljivo vrijeme ne znate gdje se ona nalazi i prethodno ste se uvjerili da je ona nestala, potrebno je što prije prijaviti njezin nestanak u najbližoj policijskoj postaji ili u policijskoj postaji na čijem području je osoba nestala.
 
Da bi prijavili nečiji nestanak ne morate čekati protek određenog vremena (npr. 24 sata i slično).  Upravo to vrijeme odlaganja može biti presudno za uspješnost traganja. Procjenu hoće li se i koje radnje odmah poduzimati treba prepustiti profesionalcima, policiji.
 
Policija će poduzeti sve zakonske mjere i radnje s ciljem pronalaska nestale osobe.
 
Prijava nestale osobe podnosi se osobno u najbližoj policijskoj postaji, a podnositelj prijave potpisuje Zapisnik o prijavi nestanka osobe.
Možete nazvati i besplatan broj 192 i zatražiti podatke o vama najbližoj policijskoj postaji.
 
U slučaju potrebe, nestanak je moguće dojaviti telefonom pozivom na broj 192 ili 112, no ovu mogućnost potrebno je koristiti isključivo kod nemogućnosti dolaska u policijsku postaju ili kad je potrebno poduzeti žurne mjere traganja i spašavanja (primjerice havarije na moru, elementarne nepogode ili slično). Naknadno morate doći u policijsku postaju i potpisati Zapisnik o prijavi nestanka osobe. 
Što je korisno provjeriti prije prijave nestanka osobe policiji?
Prije nego prijavite nestanak osobe policiji, provjerite slijedeće:
 • je li osoba ostavila kod kuće osobne dokumente i putne isprave ili ih je uzela sa sobom?
 • je li ponijela sa sobom veću količinu odjeće i obuće ili druge predmete?
 • je li se osoba udaljila s vozilom koje inače koristi?
 • je li sa sobom ponijela veću količinu novca?
 • je li iz kuće/stana u kojoj osoba boravi, nedostaju predmeti koji mogu poslužiti samoozljeđivanju ili nanošenju ozljeda?
 • je li u kući/stanu u kojem osoba boravi uočavaju tragovi koji ukazuju na borbu, nasilje, provalu ili neko drugo kazneno djelo?
 • je li osoba ostavila oproštajno pismo ili neke druge poruke, primjerice na nekoj od društvenih mreža?
 • je li ranije najavila odlazak iz mjesta prebivališta ili boravišta?
 • je li osoba ranije bila sklona bjegovima ili udaljenjima iz obiteljskog doma?
 • je li osoba promijenila uobičajeni način ponašanja i komuniciranja?
 • kad je i sa kim osoba u posljednje vrijeme komunicirala?
 • je li osoba žalila na prijetnje ili je bila u strahu od nekoga?
 • je li osoba dementna ili boluje od duševnih bolesti?
Što je važno znati ako sumnjate da je neka osoba nestala?
Ukoliko ste se sa sigurnošću uvjerili da je osoba nestala, od presudnog značaja je vrijeme koje je proteklo od posljednjeg viđenja nestale osobe, mjesto posljednjeg uočavanja kao i osobe koje su posljednje komunicirale s nestalom osobom. Isto tako, važno je zabilježiti imena osoba - mogućih svjedoka udaljenja nestale osobe kao i podatke o vozilu kojim se osoba eventualno mogla udaljiti u nepoznato. Dobro je sačuvati ispise telefonskih poziva kao i komunikaciju putem interneta.
 
Sve podatke, potrebno je sačuvati i o njima upoznati policijsku postaju kod koje prijavljujete nestanak osobe.
Tko može prijaviti nestanak osobe?
Nestanak osobe može prijaviti svatko tko ima saznanja ili opravdanu sumnju da je određena osoba nestala. Kad su u pitanju djeca i maloljetnici prijavu o nestanku podnosi roditelj, zakonski zastupnik ili skrbnik.
Što policija očekuje od vas?
Dolazak u policijsku postaju kako bi prijavili nestanak osobe, prije svega je emotivno težak i stresan trenutak za prijavitelja. Važno je znati kako svaka policijska postaja raspolaže senzibiliziranim policijskim službenicima posebno obučenim za rad na takvim slučajevima.
 
No, kako bi olakšali pronalazak nestale osobe, policiji su od važnosti niže navedeni podaci:
 • identifikacijski podaci o nestaloj osobi (ime i prezime, datum rođenja, spol, nadimak, državljanstvo, zanimanje, mjesto prebivališta/boravišta),
 • osobni opis nestale osobe,
 • posebna obilježja po kojima se osoba razlikuje (ožiljci, tetovaža, madeži i drugo),
 • sklonosti osobe,
 • opis odjeće i obuće koju je osoba imala kad je nestala,
 • vrijeme nestanka,
 • mjesto nestanka,
 • saznanja i podaci o uzroku ili okolnostima nestanka osobe,
 • saznanja gdje bi se osoba eventualno mogla nalaziti ili kretati,
 • ranije poduzete mjere od strane prijavitelja nestanka,
 • noviju fotografiju (ili više fotografija) nestale osobe,
 • objavu fotografije osobe u medijima,
 • gdje i kada ste zadnji put vidjeli ili čuli za osobu,
 • popis zdravstvenih problema ili lijekova koje osoba eventualno koristi,
 • ranija sklonost nestancima ili bjegovima,
 • imena i kontakti prijatelja povezanih s nestalom osobom,
 • podaci o telefonskom broju mobitela, IMEI broju mobilnog uređaja, poznate e-mail adrese, korisničko ime na raznim društvenim mrežama ime nestale osobe,
 • podatke o automobilu ili drugom prijevoznom sredstvu kojim se nestala osoba udaljila ili koristila,
 • sve druge korisne podatke koji mogu doprinijeti pronalasku osobe (ukoliko znate).
Što kada nestane dijete ili maloljetnik?
Ukoliko iz obiteljskog doma nestane dijete ili maloljetnik, bilo da se radi o samovoljnom udaljenju ili situaciji da je žrtva neke kažnjive radnje, njen nestanak mora se odmah prijaviti najbližoj policijskoj postaji. Prijavite nestanak bez odgađanja.
 
Policija će zaprimiti prijavu o nestanku osobe i odmah će poduzeti potrebne mjere traganja u svrhu pronalaska maloljetne osobe.
 
Kako bi pronašli nestalo dijete ili maloljetnu osobu policija će od prijavitelja zatražiti slijedeće informacije:
 
 • cjelovite identifikacijske podatke,
 • kompletan osoban opis i opis odjeće u koju je bila odjevena u trenutku nestanka,
 • noviju fotografiju nestale maloljetne osobe,
 • podatke o školovanju,
 • informacije o mjestu i vremenu nestanka,
 • podatke o osobama koje su zadnje bile u kontaktu s nestalom maloljetnom osobom,
 • informacije o mogućim motivima nestanka,
 • korisna saznanja o uobičajenim svakodnevnim kretanjima i navikama nestale osobe,
 • opis mjesta koja posjećuje, osobe s kojima se druži, adrese prijatelja i poznanika,
 • podatke o brojevima mobitela koje nestala osoba koristi,
 • policija mora zatražiti i podatke o prijavitelju, odnosno osobi koju će se po pronalasku maloljetne osobe izvijestiti i koja će nestalu maloljetnu osobu preuzeti,
 • prilikom prijave možete sa sobom ponijeti nekoliko fotografija nestale osobe, kako bi se one mogle objaviti u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba. Objavljivanje fotografija na taj način značajno doprinosi pronalasku te osobe.
Što policija čini nakon prijave nestanka osobe?

Za žurno poduzimanje mjera i radnji od strane policije, posebnu ulogu ima vrijeme koje je proteklo od nestanka osobe odnosno spoznaje prijavitelja da je nestala osoba otišla u nepoznatom pravcu  do samog prijavljivanja nestanka osobe policiji. 
 
Po zaprimanju prijave, policija će hitno poduzeti mjere traganja, između ostalog: 
 •  provjeru navoda iz Zapisnika o prijavi nestanka osobe,
 • raspisivanje „potrage“ za nestalom osobom kroz Informacijski sustav MUP-a RH odnosno „policijski terminal“,
 • obavještavanje cjelokupnog operativnog sastava policije (lokalno, regionalno, nacionalno, a u slučaju sumnje da je osoba napustila zemlju, onda i međunarodno),
 • ustupanje fotografije i podataka o nestaloj osobi svim policijskim postajama diljem Hrvatske,
 • profil nestale osobe u realno roku će se objaviti u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba,
 • obavještavanje drugih nadležnih tijela i službi traganja (primjerice Gorska služba spašavanja),
 • provjera kod drugih službi (zdravstvenih ustanova, domova itd.) o raspolaganju saznanjima o nestaloj osobi,
 • obavljanje razgovora sa svim osobama koje bi mogle imati korisna saznanja o nestaloj osobi,
 • provjera uspostavljenih telefonskih kontakata,
 • lociranje mobilnih uređaja,
 • pregled elektronske pošte i ostale internetske komunikacije,
 • pregled objekata, prostorija, vozila, a osobito doma ili drugog mjesta gdje je osoba boravila  ili u kojima bi se nestala osoba eventualno mogla nalaziti,
 • obilazak otvorenih i zatvorenih prostora koja su poznata kao mjesto okupljanja  maloljetnih osoba,
 • pretraga terena, objekata, prostorija, vozila uz korištenje svih tehničkih resursa (helikopteri, plovila, specijalne naprave, termovizija), uključujući i službene pse,
 • provjera ulazaka i izlazaka u i iz države preko graničnih prijelaza,
 • provjera i pregledavanje video nadzora,
 • objava fotografija i podataka o nestaloj osobi u medijima,
 • mogućnost raspisivanja novčane nagrade za davanje obavijesti koja će dovesti do pronalaska  nestale osobe,
 • druge  zakonom propisane mjere i radnje.  
 
Kako bi nestalu osobu pronašla, policija može fotografiju te osobe objaviti u medijima. Objavljivanje fotografije nestale osobe i njenih osobnih podataka u medijima od velike je pomoći za traganje. Pogotovo ako se radi o osobi koja je žrtva kaznenog djela ili ukoliko se radi o psihički bolesnoj osobi koja zbog bolesti ne može dati nikakve korisne podatke o sebi ili svom mjestu stanovanja.
Što policija čini kada nestane strani državljanin u Republici Hrvatskoj?
U slučaju prijave nestanka stranog državljanina u Republici Hrvatskoj, policija će poduzimati sve naprijed opisane mjere i radnje u cilju pronalaska takve osobe. Pored navedenog,  sukladno članku 37. Bečke konvencije, obavijestiti će i Diplomatsko konzularno predstavništvo zemlje iz koje potječe nestala osobe kao i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.