Sažetak statističkih podataka za 2014. godinu

U 2014. godini policiji je prijavljeno više od 2280 nestanaka. Od toga se oko 1350 prijavljenih nestanaka odnosi na maloljetne osobe, a oko 900 prijavljenih nestanaka na osobe starije od 18 godina. Također je u ovoj godini pronađeno više od 2280 osoba i to oko 1350 maloljetnika, a oko 900 punoljetnih osoba, no napominjemo da se broj pronađenih odnosi i na osobe čiji su nestanci prijavljeni ranijih godina.

U 2014. godini policiji je prijavljeno više od 2280 nestanaka. Od toga se oko 1350  prijavljenih nestanaka odnosi na maloljetne osobe, a oko 900 prijavljenih nestanaka na osobe starije od 18 godina.

Također je u ovoj godini  pronađeno više od 2280 osoba i to oko 1350 maloljetnika, a oko 900 punoljetnih osoba,  no napominjemo da se broj pronađenih odnosi i na osobe čiji su nestanci prijavljeni ranijih godina.

U ovoj je godini za dvoje hrvatskih državljana prijavljen nestanak na području stranih država (Njemačke i Kazahstana).

Trenutno se u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba traga za oko 90 osoba čiji je nestanak prijavljen u posljednjih godinu dana, odnosno za oko 35 maloljetnih te nešto više od 55 punoljetnih osoba.Stranica