Zašto osobe nestaju?

Nestala osoba je ona osoba čiji se nestanak prijavi policiji. Svaka osoba može prijaviti nečiji nestanak ukoliko postoji opravdana opasnost da se toj osobi nešto dogodilo ili ukoliko postoji zabrinutost za život i zdravlje te osobe.
 
Nestala osoba je osoba koja se udaljila iz svog uobičajenog okruženja (mjesta prebivališta ili boravišta) protivno svojoj volji ili u skladu sa svojom voljom, kada s obzirom na njene uobičajene životne navike, ponašanje, socijalne kontakte, profesionalne aktivnosti to nije uobičajeno.
 
Zašto osobe nestaju?
Prema dosadašnjoj policijskoj praksi možemo reći da znatan dio ljudi nestaje dragovoljno iz različitih razloga kao što su: bijeg od obitelji, supružnika, zbog narušenih obiteljskih ili partnerskih odnosa, zbog financijskih problema i dugova pa sve do uzimanja novog identiteta.
 
Ljudi nestaju zbog iznenadnog trajnog ili privremenog duševnog oboljenja dok su neki žrtve prirodnih nepogoda, nesreća kod planinarenja, alpinizma, ronjenja, ribarenja, speleoloških poduhvata, lova i slično.
 
Dio osoba počini samoubojstvo na teško dostupnim i pristupačnim mjestima pa ih je teško ili nemoguće pronaći, neke postaju žrtvama kaznenih djela (ubojstava, trgovanja ljudima, trgovina ljudskim organima, otmice, zlostavljanja i slično).
 
U svom radu, policija se najučestalije susreće sa slijedećim kategorijama nestanaka:
 • bijeg ili udaljenje iz odgojne ustanove (npr. dom za odgoj djece),
 • bijeg ili udaljenje iz zdravstvene ustanove (npr. psihijatrijske ustanove),
 • odlazak od doma s ciljem počinjenja samoubojstva,
 • odlazak od doma zbog psihičkih oboljenja,
 • nesreće kod planinarenja, ronjenja, ribarenja, speleoloških pothvata,
 • bijeg ili udaljenje iz obiteljskog okruženja,
 • nestanak osobe kao posljedica kaznenog djela.
 
Kad su u pitanju djeca i maloljetne osobe, razlozi nestanka su različiti. Ukoliko se maloljetna osoba udalji iz obiteljskog doma najčešći razlozi su:
 • avanturizam, skitnja i prosjačenje,
 • problemi u obitelji - neposlušnost roditeljima,
 • mladenački bunt,
 • neuspjeh u školi,
 • nesretne ljubavi,
 • bolest.
 
Ukoliko maloljetna osoba pobjegne iz odgojne ustanove najčešći razlozi su:
 • problemi adaptacije u odgojnoj ustanovi,
 • izbjegavanje izrečene odgojne mjere,
 • bijeg iz ustanove radi činjenja kaznenih djela,
 • poremećaji u ponašanju,
 • nepoštivanje autoriteta,
 • utjecaj vršnjačke grupe.