Kako mogu pomoći obitelj, prijatelji i lokalna zajednica u traganju za osobom?

Obitelj i prijatelji u traganju za nestalom osobom policiji su uvijek vrlo koristan partner. Naime, oni najbolje poznaju karakter i osobine nestale osobe, njene navike, obrasce ponašanja i moguće reakcije te su takvi podaci za policiju dragocjeni.
 
Obitelj, prijatelji, ali i lokalna zajednica mogu se uključiti u distribuciju letaka odnosno plakata s fotografijom i opisom nestale osobe, ali vrlo često i kod mjera traganja na otvorenom prostoru kad je potrebno angažirati veći broj ljudskih potencijala u pretrazi većeg ili nepristupačnog terena.  
 
Gospodarski subjekti, trgovački i ugostiteljski objekti, autoprijevoznici i taxi službe, javna gradska poduzeća i drugi subjekti u lokalnoj zajednici, također u svakodnevnim kontaktima sa građanima mogu raspolagati s korisnim podacima od interesa za policiju.
 
Za širenje obavijesti o nestanku osobe od velike važnosti su lokalni mediji koji imaju mogućnost u vrlo kratkom vremenu obavijestiti javnost i zatražiti njihovu pomoć u davanju korisnih informacija o nestaloj osobi.
 
Vrlo važan izvor prikupljanja obavijesti su i društvene mreže (Facebook, Twitter) te je poželjno iskoristiti i taj vid komunikacije s javnosti.
 
No, pored svega navedenog te uvažavajući korisnost obitelji, prijatelja i lokalne zajednice u pomaganju kod traganja, važno je prije svega da se uspostavi iskren partnerski odnos između svih naprijed navedenih subjekata te policije zbog razmjene međusobnih informacija.
 
Dostavljanje kvalitetnih i pouzdanih informacija te povjerenje u policiju kao instituciju primarno zaduženu za poduzimanje mjera traganja, od iznimne je važnosti za uspješan pronalazak nestale osobe.